Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd, van € 52.752 (bedrag 2015) tot € 100.000. Deze verruimde vrijstelling is structureel, en geldt voor schenkingen aan begiftigden van 18 tot 40 jaar.

De eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar voor schenkingen voor de eigen woning wordt per 1 januari 2017 verruimd. De vrijstelling wordt opgetrokken naar
€ 100.000. De voorwaarde van de ouder-kind relatie komt te vervallen: de verruimde vrijstelling is zowel binnen als buiten de familiesfeer van toepassing.
De begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn, en hij moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning.

De vrijstelling is éénmalig in de relatie tussen schenker en begiftigde. Als de schenker al eerder, in 2013 of 2014 de – toen tijdelijk – vrijgestelde schenking van € 100.000 heeft gedaan, kan de opnieuw verruimde vrijstelling in 2017 niet nogmaals worden benut! Is bij een schenking in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de thans geldende vrijstelling voor de eigen woning (in 2015 maximaal € 52.752, in 2016 € 53.016), dan kan met een schenking in 2017 of 2018 de vrijstelling tot € 100.000 worden aangevuld.
De regering wil met de verruimde vrijstelling een bijdrage leveren aan de reductie van eigenwoningschulden. De verhoogde vrijstelling is structureel. Bij de tijdelijk verruimde vrijstelling in 2013/2014 ging het om een stimulans van de woningmarkt en om de bouw weer op gang te helpen, bij de voorgestelde structurele verruiming per 2017 gaat het om een verbetering van de lange balansen van veel huishoudens met een relatief hoge eigenwoningschuld.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.