Hoofdpunten gewijzigd Belastingplan 2016

Het belastingplan 2016 is op een aantal punten aangepast:

Een overzicht van de belangrijkste punten:

  • Het kabinet maakt 224 miljoen euro extra vrij voor een tragere afbouw van de arbeidskorting, vooral werkenden met inkomens tussen 35.000 en 125.000 profiteren hier vanaf 2017 van.
  • De belastingvrije som over het spaargeld in box 3 gaat in 2016 omhoog van 21.330 naar € 24.437 euro, in 2017 wordt de vrijstelling opgetrokken naar 25.000 euro.
  • Er komt 100 miljoen euro extra voor de ouderenkorting in 2017; dat komt bovenop de eerder toegezegde intensivering van de ouderenkorting, eveneens met € 100 miljoen.
  • 100 miljoen euro extra vanaf 2017 voor de kinderopvangtoeslag.
  • 100 miljoen euro extra om huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.
  • Het kabinet bekijkt of nog in deze kabinetsperiode alle kolencentrales gesloten kunnen worden.
  • Om de nieuwe maatregelen te bekostingen worden de tarieven in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting minder verlaagd dan was gepland. De verlaging neemt in 2016 af met 0,2%-punt en in 2017 met 0,3%-punt ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%, zo meldt staatssecretaris Wiebes.
  • Het kabinet gaat werken aan een wetsvoorstel om een verschuiving te realiseren van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied, ter hoogte van € 4 miljard. De verschuiving zou vanaf 2019 moeten gelden. Zo ontstaat er een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied terwijl gelijktijdig de inkomstenbelasting met € 4 miljard wordt verlaagd. Uitgangspunt is dat de koopkracht gelijk blijft.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.