Actueel

Hoofdpunten gewijzigd Belastingplan 2016

Het belastingplan 2016 is op een aantal punten aangepast: Een overzicht van de belangrijkste punten: Het kabinet maakt 224 miljoen euro extra vrij voor een tragere afbouw van de arbeidskorting, vooral werkenden met inkomens tussen 35.000 en 125.000 profiteren hier vanaf 2017 van. De belastingvrije som over het spaargeld in box 3 gaat in 2016 omhoog van 21.330 naar € 24.437 euro, in 2017 wordt de vrijstelling opgetrokken naar 25.000 euro. Er komt 100 miljoen euro extra voor de ouderenkorting in 2017; dat komt bovenop de eerder toegezegde intensivering van de ouderenkorting, eveneens met € 100 miljoen. 100 miljoen euro extra vanaf 2017 voor de kinderopvangtoeslag. 100 miljoen euro extra om huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Het kabinet bekijkt of nog in deze kabinetsperiode alle kolencentrales gesloten kunnen worden. Om de nieuwe maatregelen te bekostingen worden de tarieven in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting minder verlaagd dan was gepland. De verlaging neemt in 2016 af met 0,2%-punt en in 2017 met 0,3%-punt ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%, zo meldt staatssecretaris Wiebes. Het kabinet gaat werken aan een wetsvoorstel om een verschuiving te realiseren van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied, ter hoogte van € 4 miljard. De verschuiving zou vanaf 2019 moeten gelden. Zo ontstaat er een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied terwijl gelijktijdig de inkomstenbelasting met € 4 miljard wordt verlaagd. Uitgangspunt is dat de koopkracht gelijk...

Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd, van € 52.752 (bedrag 2015) tot € 100.000. Deze verruimde vrijstelling is structureel, en geldt voor schenkingen aan begiftigden van 18 tot 40 jaar. De eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar voor schenkingen voor de eigen woning wordt per 1 januari 2017 verruimd. De vrijstelling wordt opgetrokken naar € 100.000. De voorwaarde van de ouder-kind relatie komt te vervallen: de verruimde vrijstelling is zowel binnen als buiten de familiesfeer van toepassing. De begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn, en hij moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning. De vrijstelling is éénmalig in de relatie tussen schenker en begiftigde. Als de schenker al eerder, in 2013 of 2014 de – toen tijdelijk – vrijgestelde schenking van € 100.000 heeft gedaan, kan de opnieuw verruimde vrijstelling in 2017 niet nogmaals worden benut! Is bij een schenking in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de thans geldende vrijstelling voor de eigen woning (in 2015 maximaal € 52.752, in 2016 € 53.016), dan kan met een schenking in 2017 of 2018 de vrijstelling tot € 100.000 worden aangevuld. De regering wil met de verruimde vrijstelling een bijdrage leveren aan de reductie van eigenwoningschulden. De verhoogde vrijstelling is structureel. Bij de tijdelijk verruimde vrijstelling in 2013/2014 ging het om een stimulans van de woningmarkt en om de bouw weer op gang te helpen,...