Waarom een accountant?

De brede kennis en ervaring van een accountant, gecombineerd met zijn wettelijke verplichtingen, maakt hem tot dé adviseur en vertrouwenspersoon van het mkb. Hij kan u van dienst zijn in elke fase van uw onderneming, van start tot finish.

Als ondernemer wilt u zich volledig richten op dat waar u goed in bent: Ondernemen. Maar hiervoor heeft u wél betrouwbare financiële gegevens nodig: voor uzelf, maar ook voor eventuele mede-eigenaren, voor de bank en natuurlijk voor de fiscus. Het grootste deel van de MKB-ondernemers heeft onvoldoende tijd of deskundigheid om daar zelf mee bezig te zijn. Om die reden kunt u De Waal accountant en adviseurs inschakelen. Dit bespaart u als ondernemer veel tijd en bovenal onnodige zorgen. Bovendien vinden veel ondernemers het belangrijk dat een onafhankelijke deskundige naar de cijfers kijkt. Wij trekken tijdig aan de bel als dat nodig is, maar zullen u ook van ongevraagd advies voorzien als wij kansen voor uw onderneming zien.

Een accountant is gespecialiseerd in het opzetten en bijhouden van de administratie. Als adviseur voor het mkb kan een accountant nog meer voor u betekenen. Hij is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van belastingen en subsidies. Hij kan nagaan of er voor uw onderneming mogelijkheden zijn de kosten te verlagen of om belasting te besparen. En doordat hij in de loop van de tijd uw bedrijf goed leert kennen, kan hij u wijzen op allerlei zaken die wellicht nog beter kunnen. Leent u wel tegen de gunstigste voorwaarden? Blijven uw kosten in de pas met die van concurrenten? Is de ondernemingsvorm wel geschikt gezien uw omstandigheden? Is het rendabel om bepaalde investeringen te doen of is het efficiënter bepaalde activiteiten uit te besteden?

Niet voor niets doen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vaak een beroep op een accountant: Zij kennen hem als een deskundige, betrouwbare en veelzijdige professional.

Bent u een startende ondernemer? Wilt u doorgroeien of stoppen? Samen met u vinden wij altijd passende oplossingen en mogelijkheden.

De Waal accountant en adviseurs is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Door te kiezen voor een accountant in plaats van voor een administratiekantoor krijgt u een aantal extra zekerheden:

Een accountant heeft een gedegen opleiding genoten

De titel Accountant-Administratieconsulent (AA) is een beschermde titel. De opleiding bestaat uit een theorieopleiding op HBO-niveau van minimaal 4 jaar en een praktijkopleiding van minimaal drie jaar. Pas na afronding van beide kan de titel AA worden gevoerd.

Een accountant heeft na zijn opleiding een verplichting tot permanente educatie.

Een accountant is nooit klaar met leren. Dat is maar goed ook, want de ontwikkelingen in de wereld van de accountancy gaan altijd door. Accountants hebben de verplichting tot permanente educatie waar toezicht op is door de beroepsorganisatie NBA. Zo weet u dat uw accountant op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Een accountant is verplicht te werken volgens Gedrags- en beroepsregels

Daarom werken wij volgens de principes uit de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA): De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Professionaliteit
  • Integriteit
  • Objectiviteit
  • Vakbekwaamheid
  • Zorgvuldigheid
  • Vertrouwelijkheid

Een accountant wordt periodiek beoordeeld door de beroepsorganisatie

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door accountants. Om dit te kunnen waarborgen worden accountantskantoren periodiek door de NBA beoordeeld of zij nog voldoen aan de door haar gestelde kwaliteitsvoorwaarden.

Door bovenstaande waarborgen kunt u er op vertrouwen dat uw financiële zaken bij een accountant in professionele handen zijn.

Kijkt u ook eens op de site “Daarom een accountant”