Diensten

Samenstellen jaarrekening

Onze kennis, jarenlange ervaring in het MKB en onze manier van werken, maken dat wij u als ondernemer met raad en daad kunnen bijstaan. Het voeren van een inzichtelijke administratie is niet alleen van belang voor uw eigen bedrijfsvoering, maar dient ook om uw commerciële partners, vermogensverschaffers en de belastingdienst inzicht te geven in de financiële situatie van uw onderneming. Dat doet u met een jaarrekening. De jaarrekening stellen wij voor u samen.

Werkzaamheden inzake de jaarrekening zijn als volgt samen te vatten:

  • Samenstellen van commerciële jaarrekeningen (t.b.v. commerciële partners, zoals financiers)
  • Samenstellen van fiscale jaarrekeningen (conform wettelijke en fiscale wetgeving t.b.v. de belastingdienst)
  • Deponeren van jaarrekening bij de Kamer van Koophandel volgens de wettelijke vereisten